Rahkoilan osakaskunta

Esimies: Outi Rekola
Puh: 050 5643423
Email: outi.rekola(at)wippies.fi